Henrik Salomonsen sidder i skolebestyrelsen på Karensmindeskolen og har her kæmpet for dels flere penge til skolen, dels at få sikret skolevejen.
Livet her

Enmandshær vil være den frække dreng i klassen

Henrik Salomonsen i Støvring har af samme grund kaldt sin kandidatliste Lige Højre

09. oktober 2021 kl. 06:33

STØVRING: Ganske uventet er en ny liste dukket op her forud for kommunalvalget 16. november.

Bag listen med det usædvanlige navn Lige Højre står den 47-årige elinstallatør Henrik Salomonsen i Støvring, der til daglig arbejder som serviceleder hos en virksomhed i Aalborg.

- Mit motiv er at jeg ikke hidtil har følt at være kommet nogen vegne i diskussionen med kommunen om mine mærkesager, heriblandt sikre skoleveje. Så i stedet for fortsat at kæmpe udefra prøver jeg nu at stille op i håb om, at jeg derved kan flytte noget rent politisk ved at der bliver tilført nyt blod og tanker i byrådet. Baggrunden for valget af det usædvanlige navn er et ønske om med en plads i byrådet at være den frække dreng i klassen og på den måde der forsøge at kunne flytte på nogle ting rent politisk omkring mine mærkesager, erklærer han og tilføjer:

- At jeg er den eneste kandidat på listen og ikke har indgået valgforbund med andre partier og lister er et helt bevidst valg fra min side for på den måde at stå helt fri politisk omkring midten uanset listenavnet.

Behov for bedre skoleveje

Henrik Salomonsen og hans familie bor på Nibevej nabo til boligområdet Høje Støvring.

- Jeg går til valg på tre mærkesager, hvor det første er at skabe sikre skoleveje. Jeg var for to år på vegne af gruppen Sikker Skolevej med til at indsamle og aflevere 362 indsigelser over en manglende sikker skolevej for det planlagte nye boligområde Haren i Støvring Ådale og aflevere dem til borgmester Leon Sebbelin på rådhuset her i Støvring. Her påtalte jeg og en repræsentant for grundejerforeningen Kronhjorten i Støvring også et generel behov for sikre skoleveje rundt i hele Støvring by, men der er som op det er meget svært at råbe byrådet op og få indrømmelser. Der er i hvert fald min egen hidtidige erfaring, påpeger han og tilføjer:

- Og det er ikke blot Støvring, der er udfordret med hensyn til sikre skoleveje, det samme gør sig gældende i Skørping grundet manglende kommunal styr på planlægning af infrastruktur.

For to år siden afleverede Henrik Salomonsen sammen med Simoni Riis Porsborg og hendes datter 362 protestunderskrifter på rådhuset i Støvring på vegne af bekymrede forældre og bedsteforældre i Støvring, der efterlyste anlæg af sikre skoleveje i byen. Privatfoto

Buskørsel for 75.000 kr.

Med tæt naboskab med den meget trafikerede Nibevej har han problemet med mangel på sikre skoleveje tæt inde på livet.

- Da den planlagte gangtunnel under Nibevej aldrig er blevet anlagt har det betydet, at alle skolebørn op til 6. klasse i boligområdet Høje Støvring på femte år bliver kørt med skolebus via anlagt stoppested i boligområdet til og fra Karensmindeskolen. En transport der efter forlydende koster Rebild Kommune 75.000 kr. årligt uanset at afstanden til skolen er maksimalt en kilometer. Det kalder jeg dårlig planlægning fra byrådets side, også set i lyset af at der endnu ikke er taget stilling til hvor vidt Nibevej skal lukkes efter anlæg af Ny Nibevej på et eller andet tidspunkt, pointerer Henrik Salomonsen.

Skoler er underfinansierede

Han og hustruen har tre børn på Karensmindeskolen i Støvring, hvor han selv har en plads i skolebestyrelsen.

Hans andet mærkesag her op til kommunalvalget er folkeskolerne i både Støvring og resten af kommunen.

- De er underfinansierede, og sammenlignet med andre kommuners skolevæsen ligger vi her i Rebild 10 procent lavere. Det ene år ydes der i budgetaftalen et ekstra beløb, der så skæres bort det følgende år. Nu er der i den nye budgetaftale for 2022-2025 afsat godt 90 mio. til udvidelse af skolekapaciteten i Støvring, uden at der politisk er truffet en beslutning om hvordan udfordringen konkret skal løses. Det viser blot at byrådet også her er på bagkant med at løse problemerne, understreger Henrik Salomonsen.

Efterlyser helhedsplan

Liste Lige Højres tredje mærkesag er udarbejdelse af helhedsplan for Støvring med hensyn til byudvikling og infrastruktur.

- Det skal ske så byudviklingen ikke som nu fortsat sker i kortsynede enkeltbidder uden en overordnet sammenhæng. Jeg ønsker at der også skabes et godt miljø for etablering af mindre butikker samt sikres grønne områder i bymidten. Ser man eksempelvis på byudviklingen langs Hobrovej fra det nye bibliotek og nordpå, er der de senere år bygget flere store dagligvarebutikker og banker samt masser af nye boliger på en efter min mening tilfældig måde, hvor udformningen har været op til den enkelte bygherre. Her kunne jeg godt have tænke mig at byens handelsstandsforening var blevet taget med på råd med hensyn til, hvordan de kunne tænke sig byudviklingen i Støvring, påpeger Henrik Salomonsen.

Han er overbevist om at den nuværende rivende udvikling i byen med mange nye borgere vil fortsætte de næste mange år.

Af samme grund mener han det med en helhedsplan er nødvendigt med en langsigtet samlet plan for infrastrukturen.

- Udviklingen går nemlig så stærk i Støvring, at jeg eksempelvis er sikker på at om 20 år er der ny bebyggelse helt ud til Buderupholm Ødekirke, understreger han.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu